Одржана 105. седница Општинског већа

У петак је одржана 105. седница Општинског већа. Веће је верификовало Закључак којим се утврђује предлог Одлуке о давању на коришћење објеката спортске инфраструктуре „Установи за спорт и омладину“. Део државне спортске инфраструктуре, стадиони фудбалских клубова ”Железничар” и ”Задругар”, као и мини терен са вештачком травом биће под контролом ”Установе за спорт и омладину”, уз могућност расписивања тендера на којима ће имати прилику да учествују предузећа из Лајковца. Циљ је одржавање објеката спортске инфраструктуре на градском и сеоском подручју и смањење трошкова.


Редовни месечни извештај о раду поднело је комунално предузеће „Градска чистоћа“. Директор Мирослав Лукић је истакао да је евидентно да се дуг општине Лајковац према општини Лазаревац за утрошену воду видно смањује и да се интензивно ради на уређењу односа две суседне општине у режиму заједничког коришћења водовода у Непричави. Председник општине Лајковац рекао је да се водоснабдевање на подручју Лајковца одвија континуирано и да се евентуални проблеми решавају у ходу. Очекивања су да ће руководство општине Лазаревац прихватити понуђени споразум о реализацији два посебна уговора у циљу даље сарадње у области квалитетног водоснабдевања. 
Прихваћено је и Решење о именовању чланова Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац за 2015. годину, а за председника је именован књижевник Радован Бели Марковић. Други представник општине у стручној комисији је Гордана Пауновић Живановић, доскорашња директорка РТВ ”Пруге”, а већину чине чланови које је предложило Удружење новинара Србије. За саветника за заштиту права пацијената за општину Лајковац одређен је Горан Илић, дипломирани правник. 
Одобрен је пројекат Женског фудбалског клуба „Срећно стопало“ под називом „Школа фудбала на сеоском подручју“, у оквиру Конкурса за расподелу буџетских средстава општине Лајковац намењених подршци програмима удружења и верских заједница. Одобрен је захтев предузећу „China Shandong International“ Београд за постављање привремене саобраћаjне сигнализације и опреме на општинским путевима у Пепељевцу приликом изградње Коридора 11. Веће је позитивно решило 12 приспелих захтева грађана за накнаде материјалне и нематеријалне штете због угриза паса луталица