Извештај са 110. седнице Општинског већа

Централна тема 110. седнице Општинског већа било је шестомесечно извршење буџета за период јануар-јун 2015. године. Усвојени су и плански документи из области заштите животне средине и одрживог развоја, као и Решење о избору пројеката јавних гласила који се суфинансирају из буџетских средстава за 2015. годину.
Карактеристика извршења буџета за првих шест месеци ове године јесте добро остварење приходне стране, док расходи нису пратили приходе јер је најмање извршења било на пољу инвестиција, тачније у ЈП ”Дирекција за изградњу”, због новог Закона о планирању и израдњи и усклађивања техничке документације. На рачуну општинског буџета 30. јуна било је 756 милиона динара. Наплата надокнада је 82 одсто – од планираних 563 наплаћено је чак 396 милиона динара. Најмање извршење буџета је у плану инвестиција, код Дирекције за уређење и изградњу, што ће бити кориговано у другој половини године када се очекује реализација великих пројеката попут изградње вртића и пливачког базена. Председник Бојичић очекује да ће у 2016. годину бити пренетих радова, а интерес је да их што више буде уговорено у овом периоду, укључујући велике пројекте и отворене тендере.
Чланови Већа дали су сагласност на избор Пројеката јавних гласила који се суфинансирају из буџетских средстава за 2015. годину, на основу предлога Комисије за расподелу средстава у области јавног информисања. Од 21 захтева одабрано је пет, тако да ће средства у износу од 4,5 милиона динара бити распоређена Радио Кису – 400. 000, РТВ ”Колубара прес”- 2, 4 милиона динара, ”Гласу Тамнаве”- 200. 000, ”Радио Гем”- 765.000 и телевизији ”Вујић” Ваљево – 657.000 динара. 
Прихваћена је Одлука о усвајању планских докумената из области заштите животне средине и одрживог развоја за период 2015. до 2024. године. У питању су Програм заштите животне средине општине Лајковац за период 2015-2024. године, Програм енергетске ефикасности општине Лајковац, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац и Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025. године. Ови документи били су на Јавном увиду од 9. до 29. јула.
Прихваћен је и предлог Закључка о прибављању у јавну својину општине непокретности за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода за насељено место Словац, односно катастарске парцеле на којој би изградња постројења требало да почне у септембру. Веће је усвојило одлуку о расподели буџетских средстава намењених подршци програмима удружења и верских заједница. Редовна Седница скупштине општине Лајковац биће одржана у петак 7. августа са почетком у 16 часова. На дневном реду биће шестомесечни извештај реализације буџета и четири планска документа из области заштите животне средине и одрживог развоја.
Рушење остатака старе железничке колоније почеће 10. августа, дуж главне улице у Лајковцу, паралелно са барском пругом, како би тај простор био примерено уређен, најавио је на седници председник Живорад Бојичић.