Општинско веће усвојило важне одлуке на 131. седници

У оквиру 131. седнице Општинско веће је разматрало 19 тачака дневног реда. Све одлуке донете су и биће упућене на разматрање и усвајање Скупштини општине Лајковац, која је планирана за 27. фебруар. Део одлука односи се на програме који се финансирају и суфинансирају из буџета општине за културу, здравство, заштиту животне средине, изградњу и обнову верских објеката и невладиног сектора. На овој седници постало је правоснажно и решење о именовању Љубице Новаковић за нову начелницу Општинске управе Лајковац. 
Донета је и одлука о екстерној ревизији буџета за 2015. годину, коју ће након спроведеног избора обавити овлашћена ревизорска кућа. Донета је Одлука о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе којом је предвиђено и формирање Службе правне помоћи. Стекли су се услови за реализацију посебног програма Дома здравља Лајковац, везано за почетак рада амбуланте у Врачевићу. Решењем снабдевања водом ове сеоске амбуланте створени су санитарни услови за почетак њеног рада. Ово је уједно решење проблема снабдевања водом школског објекта и просторија фудбалског клуба у Врачевићу, нагласио је председник Бојичић. 
Усвојен је и програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац у 2016. години, за који је издвојено преко 10 милиона и 500 хиљада динара. На овај програм сагласност је дало и ресорно министарство, a накнадно ће бити коригован издвајањем средстава за овчарство и пчеларство, у циљу појачања конкретне помоћи пољопривредницима. Донета је и одлука о формирању локалне Спасилачке јединице за деловање у ванредним ситуацијама, која ће бити део јединица Цивилне заштите на територији општине Лајковац. Такође, покренут је поступак преноса права јавне својине непокретности Републике Србије у јавну својину општине Лајковац, што се односи на три парцеле у непосредној близини “триангле”. 
Дата је сагласност на идејно решење за комплекс “Спортско-рекреативног центра” у Лајковцу. Очекује се тендер за изградњу затвореног базена, а у оквиру комплекса су предвиђени и отворени базени са свим неопходним пратећим садржајима, укључујући и мотелски комплекс. Обраћајући се новинарима након седнице Живорад Бојичић, председник општине Лајковац, рејкао је: „Очекивања су да ће новоизграђени базен у Лајковцу бити отворен почетком наредне године пливањем за Богојављенски крст“ , уз напомену да је уверен да ће ново општинско руководство наставити рад на наслеђеним добрим основама актуелног руководства.
Председник Бојичић је нагласио и да приватизација Радио „Пруге“ није задовољила интересе локалне заједнице и запослених, што је задесило и бројне друге општине, али је обећао да ће општинско руководство до краја свог мандата  решити и овај проблем, управо у корист грађана и радника Радио “Пруге”.