Одлуке 15. седнице Скупштине општине Лајковац

После дуже дискусије, Скупштина општине Лајковац прихватила је измене ценовника комуналних услуга „Градске чистоће“ по којима ће коришћење воде и канализације од 1. априла поскупети 10 одсто за домаћинства и 12 одсто за правна лица. Половином јануара ЈПКП „Лазаревац“ обавестило је лајковачко комунално предузеће о новом поскупљењу (претходна цена је усклађена крајем децембра), али цена за грађане Лајковца није подизана. Међутим, неодржива је ситуација да се вода продаје јефтиније од набавне цене, треба надокнадити месечну разлику од 300 хиљада динара. За кориснике разлика у цени није велика.

Одборници су, између осталог, усвојили и Извештај о извршењу плана и програма Градске библиотеке, дали сагласност на измене статута ПУ „Лептирић“, Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо Ровни, усвојили извештаје о раду ЈП ”Лајковац-услуге” и Културног центра ”Хаџи Рувим” за 2013. годину. Дата је сагласност и на Правилник о трећим изменама и допунама Правилника о раду ПУ „Лептирић“.

Усвојена је Одлука о додели студентских стипендија за школску 2013/2014. годину. Из буџета је издвојено 7, 4 милиона динара за 86 студената, а новац ће бити исплаћен сваког месеца у износима од 6.618 до 10.400 динара. Право на коришћење стипендија остварило је шест студената који су први пут уписали прву годину студија, а износ је 6.618 динара, 21 студент са просеком оцене од 7,7 до 8 – износ стипендија је 7500 динара, за 33 студента чија је просечна оцена од осам до девет издвојено је по 8.556 динара, а за осам студената са просечном оценом између девет и десет и 18 полазника специјалистичких , мастер и докторских студија месечни износ стипендије биће 10.400 динара.

Према Извештају Фонда за стипендирање студената и постдипломаца, у 2013. је за 133 стипендије потрошено 7,25 милиона динара. Донета је и Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о студентским стипендијама.

Усвојен је Извештај Фонда за финансирање програма и планова општине Лајковац у области пољопривреде. У 2013. је кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике било опредељено шест милиона динара за седам намена. Највише средстава утрошено је за суфинансирање камата на пољопривредне кредите док нису реализована сва средства за едукацију пољопривредника и подизање генетског потенцијала говедарства. Због тога је из Фонда потрошено 4,85 милиона динара или 81 одсто.

Прихваћен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лајковац за 2014. годину, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Лајковац, Одлука о спровођењу јавног конкурса за директора ЈП за обављње комуналних услуга „Лајковац услуге“. Дата је сагласност на допуну Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Лајковац услуге“, као и на Решење о именовању председника и чланова Савета за борбу против наркоманије у општини Лајковац.

У дневни ред по хитном поступку уврштени су извештаји о реализацији Програма за унапређење услова живота локалне заједнице и коришћење средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у 2013. години, имајући у виду да је Општинска управа у обавези да ове извештаје достави ресорним министарствима до 31. марта. У прошлој години није било довољно средстава по основу накнаде за коришћење минералних сировина, која су употребљена за инфраструктурне радове, објекте, некатегорисане путеве. Из тога разлога, постигнут је договор са РБ ”Колубара” за измирење обавеза ЈП ”Дирекција” Лајковац према извођачима радова.

Лајковачки одборници су на 15. редовном заседању разрешили дужности члана Општинског већа Немању Живковића из редова Српске напредне странке и на његово место изгласали дипломираног правника Марка Пауновића из исте партије.