Ребалансом буџет повећан за близу 200 милиона

На седници одржаној у уторак, Скупштина општине Лајковац усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета за 2017. годину и Одлуку о првом ребалансу буџета за 2018. годину. Након  ребаланса буџет износи 1.464.373.292,34 динара и увећава се у односу на Одлуку о буџету за 2018. годину за 193.837.482,34 динара. Са ребалансом увек се усклађују Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и Програм за унапређење услова живота локалне заједнице. Укупан Фонд ренте по ребалансу износи  561 милион и увећан је за осам милиона, а Фонд екологије 199 милиона и увећан је за 22 милиона. Укупна вредност пројеката из Програма уређивања грађевинског земљишта по пречишћеном  тексту после првих измена и допуна износи 1.175.442.373,68 динара од чега је 765 милиона  динара укључено у буџет, а додатних 415 милиона динара финансира се ван буџета: преко Министарства привреде, Канцеларије за јавна улагања и УНДП. Средства од 55,3 милиона динара по потписаном Уговору са ЕПС Београд  огранак РБ „Колубара“  Лазаревац о финансирању довршетка изградње комплекса Спортског центра опредељена су за котларницу и трафостаницу, неопходне за рад затвореног базена.
– Усвајањем Одлуке о завршном рачуну буџета за 2017. годину и Одлуке о првом ребалансу показали смо да је Општина направила један велики корак напред у односу на 2012. годину, која је започета са 500 милиона динара дефицита, колико је у то време дуговала Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац. Санирали смо тај дуг у 2013. и 2014. иако смо имали удар везан за штету од поплава и олујног ветра. Све смо то превазишли у 2015. години, када смо имали проценат извршења буџета 70 одсто. Ове године смо прешли 70 одсто и дуплирали проценат извршења код капиталних инвестиција. Мислим на капиталне објекте започете у 2016. и 2017. години, пре свега на водоснабдевање југозападног дела општине, фекалне канализације на ободима општине, укључујући и Словац и Јабучје, изградњу затвореног базена. То су све велике ствари. Садашње руководство је успело да закључи уговор са ЕПС-ом, односно са РБ „Колубара“ на 55 милиона динара и тај новац ће бити искоришћен за завршне радове на затвореном базену, односно за изградњу нове трафо станице у Војном кругу која ће омогућити прикључка будућег затвореног базена на електродистрибутивни систем, а истовремено ће омогућити да цео тај простор на коме су изграђени објекти спортске инфраструктуре, школе, стамбено насеље добије боље снабдевање електричном енергијом. Други значајан објекат који ће омогућити пуштање у рад затвореног базена је котларница на пелет.
Председник лајковачког парламента је истакао да су ребаланском предвиђена додатна средства за изградњу 23,5 километара водоводне мреже у Јабучју и додао:
-Треба посебно истаћи оно што смо већ усвојили буџетом, прецизирали и ребалансом, а то су локални некатегорисани путеви. Обезбеђено је нових 30 милиона за асфалтирање 12 сеоских праваца. Такође је значајно и нових 20 милиона за водоснабдевање југозападног дела општине (Ратковац, Придворицу, Стрмово, Пепељевац), што смо започели 2015. и наставили свих ових година. Надам се да ћемо захваљујући овим средствима стићи до центра Пепељевца, где је будући спортски центар. Важно је истаћи да имамо и 350 милиона директних инвестиција Владе Србије у инфраструктурне школске објекте: 240 милиона за Средњу школу „17. септембар“ и 110 милиона за основну школу у Бајевцу. То ће практично бити нови објекти.
И председник општине Андрија Живковић је у својим обраћањима одборницима потенцирао повећање извршења буџета, значајне инвестиције, планирано уређење центра града, као и да је актуелно руководство успело да обезбеди значајна средства од Републике за изградњу и реконструкцију школа, а од ЕПС-а за објекте неопходне за рад базена.
Ребалансом се увећавају средства за другу половину године за социјална давања накнаде породиљама за 6 милиона (укупно 12 за 2018. годину) и пензионерима за 5,5 милиона (укупно 11 милиона). Програм Дома здравља – унапређења квалитета здравствене заштите увећава се за 2,4 милиона и износи укупно 12 милиона динара. Програм од казни за прекршаје увећан је из суфицита за  922 хиљаде, а за програм развоја шумарства из суфицита од прихода од  шумског земљишта издваја се додатних 585 хиљада динара.
Општински парламент је усвојио Одлуку о завршном рачуну буџета за 2017. годину. Скупштина је дала сагласност на Прве измене Плана и Програма пословања са Финансијским планом ЈП „Градска чистоћа“; Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; на статуте ПУ „Лептирић“ и Туристичке организације општине Лајковац. Донета је и Одлука о главном урбанисти. Лајковац ће ускоро добити градски и приградски превоз јер су одборници дали сагласност на Уговор о поверавању обављања јавног градског и приградског превоза „Ластри“ из Лазаревца као најповољнијем понуђачу. 
Парламент је донео и одлуку да се Дом у Јабучју, по Закону о јавној својини, са Месне заједнице пренесе у власништво Општине. Изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему општине Лајковац извршена је само прерасподела: у Општинској управи повећан је број запослених са 71 на 72, а то је службеник Туристичке организације, где је број запослених смањен са три на два. Донето су кадровска решења о изменама састава скупштинских савета, а најзначајнија кадровска одлука је да је за директора ЈП Установа за спорт и омладину на четири године именована Драгана Јеленић, досадашњи вршилац дужности, која је организацијом неколико великих догађаја показала као успешан руководилац и организатор.