ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ“ДОО ЛАЈКОВАЦ

Извиђачка бб
14224 Лајковац
тел: 014/3431264. 3431157
фах: 014/3431264
е-пошта: cenpolj@open.telekom.rs
директор: Никола Радуловић, дипл. инж. пољопривреде

Центар за пољопривреду основан је 24. фебруара 1988. године, спајањем Задружног сточарско-ветеринарског центра и Центра за биљну производњу. Од тог времена до данас било је неколико организационих промена, али се делатност Центра није мењала. Крајем септембра 2007. Центар је приватизован од стране конзорцијума радника и од тада послује као Привредно друштво „Центар за пољопривреду“ д.о.о Лајковац.

Центар за пољопривреду има осам запослених, од чега три агронома и два пољопривредна техничара сточарског смера. Сарађује са научним институцијама за сточарство, воћарство и ветеринарство.

Делатност:

селекција, репродукција и матична евиденција у сточарству;
организација сточарских манифестација (изложбе, сајмови);
набавка и производња квалитетног приплодног материјала у сточарству;
репродуктивна фарма Мис-овца (прва домаћа месната овца);
производња садница воћа (шљиве, малине, стубасте јабуке);
стручне услуге из области сточарства, воћарства, ратарства;
праћење научних сазнања и сарадња са научним институцијама;
примена научних достигнућа у производњи;
развијање производње на поседима фармера.

Центар за пољопривреду ради на унапређењу сточарске производње код 550 индивидуалних газдинстава на подручју општина Лајковац, Мионица, Љиг, Ваљево и Уб. У производном запату налази се око 6000 грла, а за матични запат бира се од 2000 до 2500 грла. Од тог броја контролом продуктивности обухваћено је око 700 приплодних крава. На подручју средње Колубаре гаји се годишње од 35-50 биковских мајки, а до сада је Центру за осемењавање из Велике Плане испоручено преко 100 мушких телади.

Колубарски сточари од 1995. године излажу приплодне краве и јунице сименталске расе на Међународном пољопривредном Сајму у Новом Саду, а сва изложена грла оцењивана су и сврставана у највеће класе у својим категоријама и награђена укупно са 205 златних медаља. Десет година краве са подручја средње Колубаре проглашаване су шампионкама Сајма. Центар за пољопривреду Лајковац девет пута је награђиван великим шампионским пехаром Новосадског сајма. Центру је 2005, 2007. и 2010. године додељена титула апсолутног шампиона Новосадског сајма у говедарству.

Традиционална изложба приплодних крава и ју ница сименталске расе одржава се већ 30 година у Лајковцу, сваког 27.септембра. До сада је изложено 3320 крава и јуница сименталске расе. Изложба наших сточара уписана је у Календар европских изложби говеда сименталске расе. Смотра је изузетно посећена, како од стране наших суграђана, тако и од стране стручњака и пословних сарадника из целе земље. Једина је изложба ове врсте у Србији, чија традиција није прекидана.

Удружење одгајивача говеда сименталске расе „КОЛУБАРА“ основано је 1995. године на иницијативу колубарских сточара, уз стручну помоћ Центра за пољопривреду. Окупља преко 300 чланова – одгајивача. Председник Удружења је Владимир Читаковић, дипломирани ветеринар. Основни циљ Удружења, као и Центра за пољопривреду, јесте контролисани развој говедарства кроз генетско унапређење и очување постојећих генетских ресурса, ради економског просперитета чланова Удружења.

Центар за пољопривреду је успешан произвођач безвирусног садног материјала:
– малине, сорте: willamet i meker;
– шљиве, сорте: стенлеј, чачанска родна, чачанска лепотица;
– стубасте јабуке, сорте: краљица чардаша, румено вретено, ђердан, зелени драгуљ, смарагд.

Стручна служба Центра успешно се бави пројектовањем и подизањем нових засада, уз примену најновије технологије гајења, као и демонстративним резидбама свих воћарских култура код својих коопераната.