Јелена Живојиновић, дипл. правник – секретар Скупштине општине

Рођена 20. августа 1980. године у Лазаревцу. Дипломирала 2005. на Правном факултету у Београду, а правосудни испит положила 2008. године. Радила као приправник у Општинском суду Лајковац и Служби за катастар непокретности Лајковац као председник Комисије за излагање и израду катастра непокретности. Предавала Уставно право и Привредно право у средњој школи ‘’17. септембар’’ у Лајковцу.