Општинско веће разматрало програме предузећа, установа и фондова

На седници Општинског већа разматрани су извештаји о извршењу Плана и програма са финансијским извештајем за 2011. годину: Градске библиотеке Лајковац, Културног цента „Хаџи Рувим“, Дома здравља Лајковац, ОШ „Миле Дубљевић“, Фонда за физичку културу, Фонда за стипендирање студената и постдипломаца општине Лајковац и Фонда за финансирање програма и планова у материји заштите животне средине. Након расправе упућени су Скупштини у даљу надлежност.

Скупштини општине Лајковац, на разматрање и одлучивање упућени су и: Предлог Програма пословања ЈП хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2012. годину. , Предлог Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине, Предлог Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода, Предлог Одлуке о утврђивању висине пореске стопе пореза на имовину и вредности непокретности, Предлог Одлуке о приступању Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД,) Предлог Одлуке о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Лајковац.

Општинско веће је разматрало захтеве предузећа „Ива Аграр“ и „Виндија“ Д.О.О. Лајковац о поништају Решења Одсека за утврђивање и наплату и контролу јавних прихода, захтеве за интервентну доставу воде за пиће, као и захтеве ПУ „Лептирић“ и грађана МЗ.