Предраг Мирковић, дипломирани инжењер саобраћаја

Рођен 1975. године. Основну школу завршио у Лајковцу, гимназију у Ваљеву – специјализовано математичко одељење. Дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду.

Запослен у ЈП „Дирекција за уређење и изградњу Општине Лајковац“ од 2005. године.

Ожењен, отац једног детета.