Андрија Живковић, дипломирани географ

Рођен 1983. године. Основну школу завршио у Лајковцу, гимназију у Лазаревцу, дипломирао на Географском факултету у Београду, смер професор географије. Тренутно на постдипломским студијама на смеру Одрживи развој.

Запослен у Основној школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу као професор географије.