Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче пољопривреде

Републички завод за статистику расписао је Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у пољопривреди. Попис пољопривреде на територији Републике Србије спроводи се од 1. октобра до 15. децембра 2012. године. Грађани који желе да учествују у овом попису, у својству пописивача, треба да се од 10. до 14. августа 2012. пријаве у општини у којој станују.

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводи Попис пољопривреде на територији Републике Србије.
Позивају се грађани који желе да учествују у овом попису у својству пописивача да се од 10. до 14. августа 2012. године пријаве у општини на којој станују.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

  1. држављанство Републике Србије,
  2. најмање 18 година старости,
  3. стечено најмање средње образовање,
  4. добро познавање терена, односно становање на територији општине за коју се пријављују,
  5. читак рукопис,
  6. против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

  1. стручна спрема,
  2. област образовања,
  3. радни статус,
  4. учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику у последње три године.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и они који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику (као анкетари) у последње три године. Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду 17–26. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор пописивача.

Детаљне информације о начину избора кандидата за пописиваче и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.

Пријављивање кандидата за пописиваче изводиће се у згради Општине Лајковац, 3.спрат, канцеларија 309, у времену од 07.00 до 15.00 часова.

СПИСАК НАСЕЉА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА ПОПИС ПОЉОПОРИВРЕДЕ 2012.

Бајевац
Врачевић
Доњи Лајковац
Јабучје
Лајковац (варош)
Лајковац (село)
Мали Борак
Маркова Црква
Непричава
Пепељевац
Придворица
Боговађа
Ратковац
Рубрибреза
Скобаљ
Словац
Степање
Стрмово
Ћелије