Пријава штете од суше

На основу Решења о образовању Комисије за процену штете од суше 06-50/12-III, донешеног на Седници Општинског већа Општине Лајковац дана 14.08.2012. године, Комисије за процену штете од суше објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СУ ПРЕТРПЕЛА ШТЕТУ ОД СУШЕ

У циљу ублажавања штетних последица суше у општини Лајковац, позивају се грађани који имају регистровано пољопривредно газдинство, а претрпели су штету од суше на пољима засејаним кукурузом, да од 16. августа до 03. септембра.2012. године пријаве штету.

Пријављивање штете од суше изводиће се у згради Општине Лајковац, попуњавањем пријавног обрасца, који се преузима на писарници Општине Лајковац.

Уз попуњени пријавни образац, прилаже си и следећа документација:
– Потврда о обновљеној регистрацији пољопривредног газдинства у 2012.години
– Фотокопија личне карте
– Фотокопија картице текућег рачуна

Овај Јавни позив се објављује на интернет презентацији Општине Лајковац, www.lajkovac.org.rs, телевизији ГЕМ ТВ, Лазаревац, на локалној радио-станици ЈП РТВ „Пруга“, као и на огласним таблама у згради Општине Лајковац , месних канцеларија и Центра за пољопривреду, Лајковац.

Све додатне информације могу се добити у згради Општине Лајковац, 3. Спрат,канцеларија 309, или телефоном на број: 014/34-33-329, лок. 133.

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ ОД СУШЕ