Важне одлуке Скупштине општине Лајковац

На четвртој седници Скупштине општине Лајковац одборници су усвојили Одлуку о другом ребалансу буџета за 2012. годину. Овом одлуком укупни приходи буџета износе 1.225.374,11 динара уз додатни приход нераспоређен из ранијих периода од172.032,56 динара, док су укупни расходи пројектовани на 1.391.374,75 динара. Повећани су расходи за социјалну заштиту, а за надокнаду штете од суше пољопривреднцима је издвојено шест милиона динара. Ребалансом је предвиђено још шест милиона за субвенције пољопривреди, тако да ће аграрни буџет ове године износити чак 21 милион.

Буџет Дирекције за уређење и изградњу Лајковца износиће нешто преко 681 милион, од чега је планирани приход за инвестиције од РБ „Колубара“ 334.137.000 динара. Приходи планирани од надокнаде за коришћење минералних сировина износе 156, а од Фонда за заштиту животне средине 137 милиона. Приходи из НИП-а су пројектовани износу од 66.130.000. На комуналне услуге планиран је расход од 50.800.000 динара.

Скупштина је усвојила и Одлуку о завршном рачуну буџета за 2011. годину и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период јануар-јун 2012. године. Од 807,8 милиона динара, колико је износио општински буџет после првог ребаланса, за првих шест месеци реализовано је само 34,65 одсто, док је укупан расход 36,76 одсто. Разлог за мање остварење буџета првенствено су неуплаћена средства од РБ „Колубара“. Трансфери са републичког нивоа реализовани су са 79,74 процента, док је од пореза на доходак грађана приходовано 60,73 одсто.

Прихваћене су Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана ЈП ”Градска чистоћа”, Измена и допуна Финансијског плана Дома здравља ”Лајковац”, Прве измене Програма рада са Финансијским планом ЈП РТВ ”Пруга” Лајковац, Измена Плана рада са Финансијским планом Црвеног Крста Лајковац.

Усвојена је Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац, Правилник о одобавању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике општине Лајковац у 2012. години, као и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у текуђој години.

Усвојен је Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад ”Солидарност” за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења Центра у Лајковцу за 2011. годину, а затим и Годишњи програм рада Центра за 2012. Одборници су прихватили и Извештај о пословању Јавног предузећа за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни ”Колубара” Ваљево за 2011. са Извештајем о извршеном надзору над пословањем ЈП ”Колубара” у тој години.

На седници је донето више кадровских решења. Именован је Општински штаб за ванредне ситуације, председник и чланови Привредно-економског савета и Савета за запошљавање оптшине Лајковац. Именовани су чланови школских одбора, осим школе у Јабучју.

{gallery}2012_09_26{/gallery}