Упутство за припрему буџета

Корисници буџета овде и на страници Документи могу преузети Упутство за припрему буџета за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и смернице за израду и достављање финансијских планова. Такође се могу преузети и табеле за израду предлога финансијских планова за 2013. годину и пројекције за 2014 и 2015. годину.


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА.

ТАБЕЛА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА.