Општинско веће по хитном поступку о „Колубари Мали Борак“

По хитном поступку на девету седницу Општинског већа стављена је тачка која се односи на даљу судбину предузећа ТПП „Колубара Мали Борак“, фирму која постоји 95 година и где постоји законска обавеза да она функционише све док угаљ буде експлоатисан на подручју општине Лајковац. Усвојени су закључци о преиспитивању законитости поступка ликвидације и стечаја предузећа „Колубара Мали Борак“ и статуса 54 запослена радника. Веће је упутило захтев руководству Електропривреде Србије да упосли раднике, који су остали без посла. Председник Живорад Бојичић наложио је на седници да се формира трочлана комисија која ће таксативно побројати све захтеве везане за судбину радника и имовине вредне 100 милиона динара.

 

„Не може се 54 радника предузећа „Колубара Мали Борак“ изједначавати са радницима „Колубаре Грађевинар“ и „Колубаре Метал“. Деведесет пет година постоји Колубара Мали Борак на том подручју. Они нису својом вољом прекинули своју основну делатност, прво као земљорадничка задруга, него управо ширењем угљенокопа и споразумом из 1991. године који је закључен између ТПП „Колубара Мали Борак“ и РБ „Колубара“, који је још увек на снази. То је уговор о пословно-техничкој сарадњи који предвиђа да док год трају ископавања и вађење угља на територији општине Лајковац, а то су катастарске општине Мали Борак и Скобаљ, важиће и уговор о њиховом радном ангажовању. И ми ћемо остати при томе – изричит је био Живорад Бојичић, председник Општине.

Веће је разматрало извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац јануар –септембар 2012. године. Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар – септембар 2012. године, износи 501.753.036,59 динара, (35,91% извршење у односу на план). Укупно извршени расходи и издаци износе 542.545.699,39 динара (38,83% извршење). Остварени буџетски дефицит у износу од 40.792.662,80 динара обезбеђен је из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Дата је сагласност и упутство за припрему буџета општине Лајковац за 2013. годину са пројекцијама за 2014-2015. годину.

У оквиру измена и допуна Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац, председник Општине Живорад Бојичић најавио је оснивање посебног одељења Центра за социјални рад у Лајковцу у циљу ефикаснијег пружања услуга корисницима, односно због спорости у раду постојећег заједничког центра, који поред Лајковца обухвата општине Љиг и Мионицу.

Чланови већа дали су сагласност на деветомесечни извештај о оствареном Програму рада са Финансијским извештајем културног центра „Хаџи Рувим“ Лајковац са Канцеларијом за младе, Програм трошења средстава Фонда за физичку културу општине Лајковац, предлог Правилника о првим изменама и допунама правилника о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац.

Дата је сагласност на програм рада зимске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у зимском периоду. Поред ЈП „Градске чистоћа“ и општинске „Дирекције за уређење и изградњу“, биће укључени РБ „Колубара“ и Полицијска станица.