Годишњи програми у области спорта

Општинско веће Лајковца је на седници одржаној 13. децембра, на предлог Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац, одобрило програме у области спорта за 2013. годину са износима за њихово финансирање.

Решење о одобравању програма у области спорта за 2013. годину (PDF-download)