Интервју за лист РБ „Колубара“

У новогодишњем броју новина Рударског басена „Колубара“ објављен је интервју са председником општине Лајковац Живорадом Бојичићем под насловом “Почетак нове сарадње“. У складу са насловом, акценат у разговору стављен је на сарадњу са новим руководством „Колубаре“, којом је председник Бојичић веома задовољан. У интервјуу је констатовано да је преко 2000 грађана Лајковца запослено у Рударском басену, што је веома велики проценат од укупног броја запослених становника општине.

-Нама је то важно из више разлога. Један је и прекопланска наплата пореза, услед знатно већих примања у „Колубари“, што је само један од видова увећања буџета. Такође, већа куповна моћ грађана у локалним трговинским објектима је врло важна. Наша тенденција је да се и у наредним годинама одржи овај број запослених на коповима, па чак и увећа, што је сасвим разумљиво, ако се има у виду план и стратегија развоја Рударског басена.

Председник Бојичић је истако и важност инвестиција започетих пре неколико година, као и пројеката за које је пратећа документација дуги низ година остављена по страни, а ОпштинаЛајковац жели да их што пре реализује. На питање о значају посете Милорада Грчића, в.д. директора „Колубаре“, крајем октобра општини Лајковац и задовољству досадашњом реализацијом одлука са овог састанка, Бојичић је одговорио:

– Неколико пута сам већ истакао да је ово прва оваква посета након 13 година. Окосница разговора била је реализација уговора између РБ „Колубара“ и Општине Лајковац, са акцентом на обавезама овог гигантског предузећа по основама законских накнада за коришћење минералних сировина, грађевинског земљишта и заштите животне средине. Разматрана је и планска документација, која се тиче проширења копова и зоне њиховог утицаја. Разговарали смо о запошљавању грађана са територије наше општине, о глобалној политици запошљавања, о статусу радника који већ раде на коповима итд. Оно око чега смо сви били посебно забринути је проблематика санације последица експолоатације угља са територије месних заједница Скобаљ и Мали Борак. Разматран је уговор о расељавању социјалне инфраструктуре из Малог Борка, проблем ерозије земљишта гробља у Скобаљу, снабдевање водом Скобаља и Јабучја, одржавање локалних и некатегорисаних путева, расељавање објеката под заштитом државе… Морам признати да сам веома задовољан постигнутим договорима, а непуна два месеца након одржаног састанка видљиви су први резултати. Што је најважније, овде није реч о уобичајеном радном састанку. Мислим да смо се удружили по једној људској, пријатељској основи, што не може остати без резултата.

Председник Бојичић је одговорио и на питање о пословним односима јавних комуналних предузећа из Лазаревца и Лајковца, који су били лоши, а побољшани су у последње време. Са руководством ЈКП „Лазаревац“ уговорен је хитан репрограм дуговања, а постигнут је и договор о суфинансирању пројекта повећања капацитета постројења за производњу пијаће воде у Непричави, а све у склопу сарадње општине Лајковац и Градске општине Лазаревац.

У овом броју „Колубаре“ објављен је и текст „Сав тај Лајковац“ новинара Гордане Пауновић Живановић, директорке радио Пруге, у којем је сажето и питко представљен Лајковац некад и сад.