Извештаји о реализацији пројеката Фонда за заштиту животне средине

Одељење за привреду и имовинско-правне послове обавештава кориснике средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац да на Обрасцу, који се налази у прилогу, доставе Извештаје о реализацији пројеката за које су им опредељена средства по Програму буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2012. годину. Тражени извештај је потребно доставити Одељењу до 26.02.2013. године.

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА.