Модна ревија у вртићу

У среду је у Предшколској установи „Лептирић“ одржана модна ревија чији су актери били малишани из средње јаслене и предшколске групе. Ревија је део пројекта „Маца папучарка у вртићу“ којим ће се „Лептирић“, као стручним радом, представити на Сусретима медицинских сестара предшколских установа у Врњачкој Бањи, почетком маја. О пројекту Мила Митровић, директор Предшколске установе каже:

– Пројекат „Маца папучарка у вртићу“ је продукт низа активности реализованих у средњој јасленој групи. Васпитач-медицинска сестра Гроздана Пантелић већ низ година свој рад и све што је позитивно из васпитно-образовне праксе у јаслицама приказује на Стручним сусретима медицинских сестара предшколских установа, ово ће бити њено осмо учешће. Рад је одобрила стручна комисија с обзиром да задовољава све критеријуме, а то је, пре свега, добит за дете – да дете учи кроз игру. Знамо да дете учи оно што живи и у складу са тим трудимо се да окружење обогатимо разним дидактичким материјалом примереним узрастним карактеристикама деце, као и да материјал буде подстицајан за њихов развој. Данашње активности јесу прави начин за то, а с обзиром да се овде ради о заједничкој активности деце средњег јасленог узраста (две године) и деце из предшколске групе, јачају се њихове везе, преносе се искуства старијих на млађе, а код старијих се ствара заштитнички однос према деци из млађе групе. Све је почело од позоришне представе „Маца папучарка у вртићу“ која учи децу уредности, затим су имали ликовне, моторичке, сензомоторичке програме кроз које су показали своје креативне потенцијале и где су обликовали одећу коју су донели од куће и добили сасвим другачију одећу за данашњу ревију. Модна ревија је начин да се деца ослободе треме и припреме за јавни наступ од малих ногу.

Пројекат „Маца папучарка у вртићу“ завршава се изложбом коју ће видети сви родитељи, када ће бити изложени сви дечји продукти настали током рада у вртићу.

{gallery}2013_03_01a{/gallery}