О Агенцији за социјално становање

Општина Лајковац подржава одлуку Савета Дирекције за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом о оснивању Регионалне агенције за социјално становање, која би била правни следбеник Дирекције и преузела њене послове. Оснивање агенције планирано је до краја јуна.

– У Агенцији за социјално становање, чији су оснивачи Град Ваљево и општине Колубарског округа, радиће запсолени из Дирекције на пословима обнове објеката оштећених у земљотресу и изградњи социјалних кућа. За објекте социјалног становања нацрт пројекта представило је Министарство грађевине, њихова изградња требало би да кошта 300 евра по квадрату. Ми ћемо настојати да у наредне две године у општини Лајковац адаптирамо и изградимо 27 таквих кућа. Прихватањем послова легализације и укњижења тих објеката, задатак Општинске управе биће решавање свих спорних имовинско-правних односа, како би се олакшало добијање потребних грађевинских дозвола и убрзала градња за потребе социјалног становања – изјавио је медијима овим поводом председник општине Живорад Бојичић.