Обавештење – Уредба о енергетски заштићеном купцу

Одељење за привреду и имовинско-правне послове Општинске управе Лајковац обавештава грађане да је 1. априла 2013. године ступила на снагу Уредба о енергетски заштићеном купцу. Стицањем статуса енергетски заштићеног купца стиче се право на умањење месечне обавезе за плаћање одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, у складу са Уредбом.

Пријављивање заинтересованих грађана за стицање статуса енергетски заштићеног купца вршиће се у згради Општине Лајковац, попуњавањем пријавног обрасца, који се преузима на писарници Општине Лајковац.

Све додатне информације могу се добити у згради Општине Лајковац, или телефоном на број 34-33-329, локал 145.