Општинско веће о рационализацији броја запослених

Општинско веће је на последњој седници усвојило Закључак по нацрту Одлуке о обављању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Лајковац за 2012. годину, закључке у вези статута ЈП РТВ “Пруга”, ЈП “Градска чистоћа” и ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац”.

Веће је такође прихватило Закључак по Одлуци о другим изменама и допунама Статута Јавног предузећа за обављање комуналних делатности “Лајковац услуге” и Програм пословања овог предузећа за 2013. годину. Разматран је и предлог Програма рационализације броја запослених у једници локалне самоуправе, с обзиром да Општина Лајковац има више запослених него што је то прописано Законом о локалној администрацији. Након усвајања програма рационализације, њима ће бити понуђен споразумни раскид радног односа, прелазак у ново предузеће „Лајковац услуге“ или напуштање посла уз исплату отпремнине.

– Овај програм се односи на рационализацију, а не на смањење броја запослених јер је циљ да се заштите сви запослени у локалној администрацији од ригорозних одредби Закона о локалној администрацији. Пошто немамо велики вишак запослених, решаваћемо овај проблем корак по корак. Свима који имају до две године до одласка у пензију понудићемо прихватљиво решење уз отпремнине, а за остале ћемо се потрудити да нађемо радна места. Све ово ће бити на добровољној бази, нећемо никога терати нити ће ико бити угрожен или оштећен. при том, никако не треба за боравити да општинске службе и њихови руководиоци не постоје овде због себе, већ да „служе“ и примају зараду од новца који им народ уплаћује. Осим што рационализацијом постижемо поштовање закона, који прописује једног државног службеника на хиљаду становника, битно је да смо уназад неколико година оспособили нашу локалну самоуправу и примили добру, школовану децу, која су лепо васпитана и лепо се опходе према странкама. За разлику од оних некадашњих нељубазних чиновника, који су плашили и терали грађане, користећи сваки моменат да излазе на доручак или завршавају своја приватна посла. Моја улога и улога свих мојих сарадника је да подсете да је то време прошло – рекао је председник Општине и председавајући Општинског већа Живорад Бојичић.

Општинска управа и јавна предузећа и установе којима је оснивач Општина Лајковац, по закону може да има 87 запослених на неодређено и девет на одређено време. Тренутно их има 113 на неодређено и 14 на одређено време. Уместо 61, Општинска управа запошљава 78 службеника на неодређено радно време, а 10, уместо дозвољених пет, на одређено време. Културни центар има 10 запослених, односно дупло више, а Градска библиотека исти број, с тим што је само један вишак. Дирекција за уређење и изградњу Лајковца има 17 запослених на неодређено време, уместо 14.

Чланови Већа су размотрили и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда општине Лајковац за ову годину.