Јавни позив и конкурс за привредни сектор

На страници КОНКУРСИ објављен је 16. октобра Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма субвенција предузетницима, малим и средњим предузећима, у питању је преосталих 3.900.000 динара за 2013. годину. Такође је објављен и Конкурс за расподелу нераспоређених средстава Буџетског Фонда за заштиту животне средине Општине Лајковац за 2013. годину, намењених суфинансирању пројеката привредног сектора, у укупном износу од 3.400.000 динара.

Јавни позив и конкурс отворени су 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Напред“, односно од 17. октобра.