Усвојен трећи ребаланс буџета

Oдржана је 13. редовна седница Скупштине општине Лајковац на којој је усвојен трећи ребаланс буџета за текућу годину. Трећим ребалансом буџет је повећан за додатних 17 милиона, тако да сада износи мало више од 1,2 милијарде динара. У складу са корекцијом буџета, усвојене су измене планова и програма лајковачких јавних предузећа: „Дирекције за уређење и изградњу“, „Градске чистоће“ и предузећа за обављање комуналних делатности „Лајковац услуге“. Дирекцији за изградњу и уређење издвојено је 3,2 милиона за завршетак Хале спортова, ту су и раније најављене субвенције комуналном предузећу „Градска чистоћа“ за губитке у водоводној мрежи и измирење дуговања за воду комуналном предузећу „Лазаревац“.

– Усвајањем трећег ребаланса, биће у знатној мери унапређен и побољшан рад јавних предузећа. Ребаланс буџета посебно се односи на ЈП „Градска чистоћа“ који ће захваљујући увећању буџета успети да измири своја дуговања према ЈПКП „Лазаревац“. Општина је стала иза такве одлуке, да субвенцијама помогне „Градској чистоћи“. Притом, смањили смо цену градске воде, они су и даље у обавези плаћања рата лазаревачком комуналном предузећу, тако да морамо да помогнемо. Увек ће бити незадовољних, можда је и ова цена некоме висока, али најскупље је ако немамо воду и ако „Градска чистоћа“ треба да отпушта раднике – рекао је Предраг Мирковић, председник Скупштине.

Усвојен је нови, незнатно измењени ценовник комуналних услуга, који се односи на смањење цене воде са са досадашњих 179 на 146 динара за правна лица и предузетнике.

Усвојен је шестомесечни извештај о извршењу буџета, од јануара до јуна ове године. Извршење је 30 процената, најлошија је наплата по основу уговора са РБ „Колубара“, непуних 1,5 одсто, док је реализација накнаде за коришћење грађевинског земљишта 23 процента.

Скупштина је дала сагласност на пакет финансијских одлука које су локалне самоуправе обавезне да донесу до 30. новембра: утврђивање стопе пореза на имовину за непокретности, одређивање зона и најопремљеније зоне, одређивање коефицијената за непокретности по зонама, стопе амортизације за непокретности, утврђивање просечне цене квадратног метра за непокретности обвезника који не воде пословне књиге а налазе се у најопремљенијој зони, као и обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге.

Одборници су усвојили сет одлука које се односе на функционисање ПУ Лептирић: Извештај о раду за 2012/13. годину, Годишњи план рада за 2013/14. годину, Одлуку о највише 20 одсто већем броју деце у васпитним групама и Одлуку о радном времену, по којој ће вртић радити од 5.45 до 18 сати, што значи да почње са радом 15 минута раније него до сада.

Прихваћене су и Прве измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац у 2013. години, именован Савет за здравље општине Лајковац, усвојена нова решења о председницима и члановима управних и надзорних одбора јавних предузећа и појединих установа, као и Школског одбора ОШ „Миле Дубљевић“.

Председник Локалног Савета за запошљавање Живота Молеровић дао је оставку на функцију, а одборници су прихватили оставку и нови управни одбор овог тела.

Одборници ДСС Весна Арсеновић и Радиша Кеџић прешли су у одборничку групу СНС, а нови шеф одборничке групе Српске напредне странке је Бојан Милосављевић.