О трећем ребалансу буџета

На последњој седници Скупштине општине Лајковац усвојен је трећи ребаланс буџета за 2013. годину. После ових измена општински буџет планиран је на 1,354 милијарде динара, за око 12 милиона мање од пројекције усвојене на претходној седници.

Два кључна разлога за трећи ребаланс су обезбеђење субвенција ЈКП „Градска чистоћа“ и рационализација локалне администрације. Субвенција „Градској чистоћи“ односи се на 17,9 милиона динара за губитке воде у мрежи, по уговору са ЈПКП Лазаревац, и за покриће разлике у цени воде за јун и јул 2013. у износу 2,6 милиона динара. Приходи из којих се ове субвенције остварују углавном су из пореза на зараде и комуналних такси.

Други разлог је програм рационализације и усклађивања Одлуке о буџету са опоменом из Министарства финансија на свођење броја запослених у локалној администрацији на 86 стално запослених и девет на одређено време. Зато се не планира запошљавање нових радника у Општинској управи, Дирекцији, Градској библиотеци и Културном центру.

Остале измене односе се на техничка усклађивања износа и начина коришћења средстава са позиција на којима су промене биле између првог и трећег ребаланса буџета. На основу ових измена усвојене су и измене Програма рада Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац, са 3,2 милиона динара за опремање Хале спортова и прикључак на грејање Дома здравља.