Санација путева у Јабучју и изградња канализације

Привредно друштво Рударски басени „Колубара“ и Општина Лајковац наставили су санацију некатегорисаних путева у насељеном месту Јабучје. Ровни шљунак и грађевинску механизацију обезбедила је „Колубара“, у складу са споразумом закљученим са Општином Лајковац.

ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ увела је у посао Грађевинско предузеће „Леон“ из Уба на изградњи фекалне канализације у општини Лајковац. Вредност радова је девет милиона динара.