Више за социјалну заштиту

У центру пажње 42. седнице Општинског већа било је разматрање других измена и допуна Одлуке о правима и услугама социјалне заштите становништва на територији општине Лајковац. У свајањем предлога ове одлуке грађани ће добити могућност да захтев за једнократну помоћ поднесу више од 3 пута годишње, колико је до сада било могуће.

Без обзира на планирано укупно смањење буџета за 2014. годину, више средстава него раније биће издвојено за социјалну заштиту. Значајним уштедама у функционисању локалне самоуправе, омогућено је да се појачају досадашња и уведу нова социјална давања. Ово је образложио председник Живорад Бојичић:

– Предвиђамо нови облик социјалне заштите, а то је помоћ у грађевинским пакетима најугроженијим грађанима, власницима стамбених објеката, којима је неопходно текуће инвестиционо одржавање, реконструкција или санација објеката. Појачана су средства пензионерима са најнижим примањима, појачали смо вантелесну оплодњу, субвенционисање боравка у вртићу. Цена није мењана последње четири године, и даље ћемо финансирати бесплатан боравак за друго, треће и свако наредно дете. Дакле, донели смо одлуку да не идемо на повећање цене за боравак у вртићу него ћемо издвојити додатних 3,7 милиона динара од уштеда које сам најавио. Те уштеде су на позицији председника и Општинског већа (50 одсто), исто толико на позицији председника Скупштине и на позицији Општинске управе 30 одсто. За право на једнократну помоћ грађани ће моћи да подносе захтеве више пута, имајући у виду тешку економску ситуацију у држави, најављену рецесију и отпуштање радника. То ће бити један од начина да помогнемо најугроженијим грађанима – рекао је председник Бојичић.

Буџет општине Лајковац за наредну годину биће првенствено социјални, а развојни у смислу завршетка свих започетих објеката, укључујући и регионалне инвестиције, речено је на 42. седници Општинског већа. Буџет за 2014. годину планира се крајње реално, рачунајући само на сигурне приходе, тако да ће бити мањи за 150 милиона од овогодишњег.

На дневном реду били су захтеви грађана из Јабучја, Ратковца, Придворице, Рубрибрезе и Лајковца за накнаду нематеријалне штете од уједа паса луталица, тако да су чланови Већа дали сагласност на вансудско поравнање за нанету штету у износима од 6 до 40 хиљада динара. Размотрени су и годишњи програми и више предлога за финансијску подршку у области спорта за кошаркашке, фудбалске и стонотенисерске клубове са територије лајковачке општине.

Веће је дало и сагласност на Правилник о првим изменама и допунама Правилника о унутршњем уређењу и систематизацији Општинске управе. Усвојена је и одлука да се нераспоређени део средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2013. години распореди за куповину канцелариског материјала за полицијску станицу у Лајковцу.