Завршетак радова у Бајевцу

У суботу 28. децембра у Бајевцу (Горњи крај) у 15 часова Општина Лајковац и Привредно друштво „Ива-аграр“ обележавају завршетак изградње локалног некатегорисаног пута, уређења постојећег извора са изграђеним резервоаром (каптажом) и јавне чесме.