Обавештење ФК „Железничар“ о чланарини

На основу одредби Статута, а због указане потребе за евидентирањем чланства у клубу, Управни одбор ФК „Железничар“ донео је одлуку о утврђивању износа чланарине.

Утврђује се чланарина у укупном износу на годишњем нивоу од 6.000 динара, која се може уплатити једнократно или месечно минимално 500 динара.

Упис чланарина и уплата и упис у књигу чланова ФК „Железничар“ Лајковац вршиће се у периоду од 3. до 15. јануара 2014. године у Градској кући Лајковац, канцеларија 104, први спрат.

Уплата чланарине је услов за чланство у клубу и учешће у органима клуба.