Општинско веће прихватило Нацрт Одлуке о буџету за 2013.

Општински већници на 11. седници прихватили су Нацрт Одлуке о буџету општине Лајковац за 2013. годину. Стартна пројекција буџета је 1.289.105.000 динара. Буџет ће имати социјално-развојни карактер. Половина буџета планирана је за комуналну и инфраструктурну изградњу. Очекивани приход по споразуму са РБ Колубара за изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре је преко 275 милиона динара.

За социјалну заштиту и породиље биће издвојено 15 милиона, за различите врсте помоћи социјално најосетљивијим категоријама 22 милиона, а предвиђена је и значајна помоћ пензионерима са најнижим примањима. За невладине организације и субвенције малим и средњим предузећима планирано је 10 милиона, а средства за Локални акциони план запошљавања повећана су са 8 на 13 милиона динара.

Татијана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије образложила је предложени нацрт:

– Планирамо максималну наплату прихода, а смањење расхода на нужни минимум како бисмо оставили простора за финансирање неких нових надлежности и повећање средстава за програме код којих се прошле године показала потреба за већим износима. Очекивани приход од наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта је скоро 200 милиона. Накнада за коришћење минералних сировина је повећана и из тог извора очекује се прилив од скоро 182 милиона, а од таксе за заштиту животне средине близу 100 милиона. Забринути смо због евентуалног смањења неопорезивог дела зараде радника, како траже послодавци, јер би то утицало на смањење најзначајнијег појединачног прихода општине – пореза на зараде, који износи око 300 милиона динара – истакла је Татијана Панић.

Донета је и одлука о оснивању јавног предузећа за обављање комуналне делатности «Лајковац услуге», које би требало да има око 30 запослених. Предлог одлуке о оснивању овог јавног предузећа урађен је према важећем закону, с тим што ће се у јануару, након ступања на снагу новог Закона о јавним предузећима, сва јавна предузећа ускладити са тим законом. Одлуку је образложио председник Општине Живорад Бојичић.

– Врло је важно нагласити да ова одлука директно иницира распоред средстава у буџету општине Лајковац за 2013. годину. Циљ је да се формира још једно јавно предузеће, које не подлеже закону о максималном броју запослених у локалној администрацији. Локалну администрацију чине Општинска управа, “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац”, Културни центар и Градска библиотека. Циљ оснивања би био, ако се укаже потреба да одређени извршиоци у овим установама, који представљају услужне активности, као што су кафе куварице, секретарице, портири, радници који раде на одржавању компјутера и слично, као што је урадио град Београд, одвоје у посебно предузеће, које ће се финансирати на основу услуга које пружа свом оснивачу и установама које је Град основао. Оно што је такође битно, радници који би били распоређени, њих око тридесетак, а ту би била могућност да се запосле људи који раде на одређено време усред повећаног обима посла у појединим организационим јединицама у складу са пословима које буду обављали, остају на истим радним местима. Њима плата не може бити мања, а може бити већа, ако је зараде. Они, иначе, имају мале плате – од 15.500, 17.500 до 22.000 динара, у градским и општинским управама. Јако су мале плате, направљена је велика разлика између коефицијената средње, више и високе стручне спреме. То је једини разлог. Никакве зле намере нема, нама је циљ да донесемо одлуку о оснивању, ствар мирује, а онда ћемо у јануару решавати даље ствари. Нама је најважније да буџет усвојимо до 20. децембра , да буџет буде усклађен са важећим законским прописима. Ви сте видели у предлогу Одлуке о буџету за колико је радника планирана плата. Према томе, ствари су ту јасне – закључио је председник Бојичић.

Општинско веће је прихватило планове и програме рада Градске библиотеке, ЈП РТВ “Пруга” и Савета за борбу против наркоманије у општини Лајковац.

Веће се сагласило и са решењима и закључцима о о утврђивању цене целодневног боравка детета у ПУ “Лептирић”, Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о утврђивању висине пореске стопе пореза на имовину и вредности непокретности по квм, Одлуке о општинским административним таксама, Одлуке о накнадама за коришћење грађевинског земљишта, Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта, Одлуке о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац и другим.