Седница Општинског већа

Прва тачка дневног реда 50. седнице Општинског већа Лајковца била је Одлука о престанку важења Одлуке о установљењу годишње награде за најуспешније ученике и студенте, а затим Одлука о изменама и допунама Одлуке о студентским стипендијама. Председавајући Већа, председник Општине Живорад Бојичић, рекао је да усвајање ових одлука не представља укидање годишњих награда за најбоље ђаке и студенте већ да се само мења начин награђивања, као и да ће студенти са просеком преко 9,5 добити још једну стипендију у јуну.

Донето је и Решење о образовању и именовању Комисије за давање предлога потребног грађевинског материјала, с обзиром на то да су буџетом за 2014. предвиђени грађевински пакети за угрожене грађане.

Веће је дало сагласност на број ученика и спецификацију трошкова за бесплатан оброк у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју, о чему је известио директор Александар Лукић. Одлуком о социјалној заштити предвиђена је ова могућност и обезбеђена су средства за бесплатне оброке у школама за социјално угрожене ученике, тако да је Закључак упућен Центру за социјални рад који ће донети адекватно решење.

На седници су разматрани и периодични извештаји о реализацији програма 25 спортских организација, док је разматрање њихових годишњих извештаја одложено, односно скинуто са дневног реда. Дат је и предлог решења о измени годишњег програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта у 2014. години, а које је за 15 организација предложио Спортски савез општине Лајковац.