Обавештење Општинске управе – помоћ у грађевинском материјалу

Општинска управа Лајковац обавештава власнике стамбених објеката, кориснике материјалног обезбеђења новчане социјалне помоћи, као и друге грађане који се нађу у стању социјалне потребе да се могу обратити за помоћ у набавци грађевинског материјала за завршетак започетог или санацију и реконструкцију постојећег стамбеног објекта, а у складу са чланом 4 Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац.

Захтев за право на помоћ у набавци грађевинског материјала може се преузети на Писарници Општинске управе Лајковац