Презентација пројеката Регионалне депоније Каленић

У понедељак 31. марта у 11 часова, у великој сали Општине Лајковац, одржаће се састанак градоначелника и председника општина, односно представника општина и градова учесника у заједничком пројекту Регионална депонија комуналног отпада „Каленић“.

Учеснике ће на почетку скупа поздравити председник Општине Лајковац Живорад Бојичић и председник Скупштине Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-тамнава“ Уб. Затим ће бити представљени урбанистички и идејни пројекат регионалне депоније „Каленић“, као и Студија изводљивости са планом и програмом наредних активности пројекта.