Интензиван рад Агенције за регионални развој

Агенција за регионални развој Колубарског округа (АРРОКО) са седиштем у Лајковцу основана је пре две године. Предузимљивошћу младог тима агенције, већ у другој години рада бележи конкретне резултате, а припрема неколико пројеката којима конкурише код фондова развијених земаља.

– У протеклом периоду кроз националне пројекте обезбедили смо 6,5 милиона динара бесповратних средстава, што је велики помак у односу на годину оснивања када су два предузећа заједно добила 200 хиљада. У сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и јапанском Агенцијом за међународну помоћ „Џајка“ обезбедили смо по 50 сати бесплатних менторинга за шест фирми, у којима је анализирано пословање и са њиховим менаџерима направљени планови за даље унапређење посла. – изјавио је Бојан Бошковић, директор Агенције.

У 2014. и наредним годинама радиће се Студија о целоживотном образовању, која ће показати којих професија мањка Колубарском округу, а којих има превише у односу на потребе тржишта. Пројекат за побољашање конкурентности малих и средњих предузећа која производе типичне производе припрема се заједно са ужичком Агенцијом за регионални развој, а финансира амбасада Швајцарске у Србији. Код Владе Норвешке АРРОКО је конкурисао за пројекат унапређења добијања грађевинске дозволе, у кратком року и на једном шалтеру, као и за национални пројекат заштићених предела у Србији.

– За сваки пројекат треба обезбедити потребну документацију. Наше фирме нису спремне за велике пројекте јер најчешће имовинско-правни односи нису решени, техничка документација је непотпуна, студије изводљивости не постоје, а све то је потребно обезбедити када се конкурише за средства из европских фондова – каже Бошковић.

Оснивање Агенције за регионални развој Колубарског округа (АРРОКО) подржале су пре две године општине Лајковац, Уб, Мионица и Љиг, док се Ваљево и Осечина још увек нису придружили. Ипак, највише предузећа корисника пројеката су из Ваљева.