О пројекту Регионална депонија „Каленић“

На састанку представника 11 општина и градова учесника у пројекту изградње Регионалне депоније „Каленић“ саопштено је да је министарка енергетике Зорана Михајловић потврдила да донација Европске уније од 17 милиона евра није угрожена, уз упозорење да до септембра пројекти морају бити спремни како бина време био расписан тендер за обрађивача Главног пројекта извођача радова планираних за почетак 2015. године.

На састанку је и представљена обновљена документација, после застоја који је претио да угрози ову инвестицију. Радомир Стевановић, директор Регионалног центра за управљње отпадом „Екотамнава“ наводи да је у претходних годину дана спроведено шест процедура, решавани имовинско-правни односи, проглашен јавни интерес,спроведена експропријација земљишта и геолошка истраживања, урађен урбанистички и идејни пројекат депоније. Идејни пројекат урадио је Институт „Кирило Савић“, а урбанистички фирма „Архиплан“. Све то, са Студијом изводљивости која је управо завршена представља документа потребна за учешће на међународном тендеру. Стевановић је најавио да ће до јуна бити завршена Студија изводљивости и Студија процене утицаја на животну средину, чиме ће бити заокружена планска документација и испуњени услови Европске уније.

Стевановић је навео и да Градска општина Лазаревац треба да припреми акциони план и увери остале партнере да ће урадити свој део посла, а општина Уб да изгради рециклажно двориште у предвиђеном року како поново због неажурности не би био угрожен пројекат.

Депонија у Каленићу са пратећим објектима и садржајима требало би да се изгради на површини од 75 хектара на девастираном земљишту површинских копова Рударског басена „Колубара“ у Каленићу, од чега је 54 хектара на територији општине Уб, а 21 хектар на подручју општине Лајковац. Капацитет депоније пројектован је на 5,8 милиона кубних метара комуналног отпада из 11 локалних самоуправа: Ваљева, Лајковца, Уба, Љига, Мионице, Осечине, Владимираца, Коцељеве, Барајева, Лазаревца и Обреновца. Тако се решава проблем одлагања смећа за око 600.000 становника, а познато је да већина градова и општина има неадекватна сметлишта или депоније којима је одавно истекао рок трајања. Пројекат вредности 17 милиона евра финансира Европска унија преко ИПА фондова.

Регионални систем „Каленић“ пројектован је по децентрализованом моделу. Предвиђена су три центра за прераду отпада и то у Ваљеву, Лазаревцу и Обреновцу, а трансфер станица осим у овим градовима биће и у Коцељеви. Они нису у власништву и под управом „Екотамнаве“ него локалних самоуправа којима располажу њихова матична комунална предузећа. С друге стране, модел прикупљања отпада биће јединствен за свих 11 градова и општина – отпад ће се прикупљати у две фракције, сувој и мокрој.