Комисија за процену штете

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац формирао је Комисију за процену штете настале услед елементарне непогоде поплаве. Комисија ће проценити штету на стамбеним и економским објектима, као и на инфраструктури – путна мрежа, путни насипи, кишни и фекални колектори, трафо-станице и други објекти.