Обавештење Дома здравља

Дом здравља Лајковац је обавестио Кризни штаб општине Лајковац да је, због превенције појаве цревних и осталих заразних болести, све случајеве потребно пријавити Дому здравља – надлежној служби за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, која ће спровести овај посао према могућностима, у зависности од фрекфенције пацијената у установи.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА