Жиро-рачун за помоћ у отклањању последица од поплаве

Општинска управа Лајковац је отворила наменски динарски рачун за отклањање последица од поплаве која је задесила становнике општине Лајковац. Сви који су у могућности да помогну уплату могу извршити на рачун број:

840-3049741-42
– Општинска управа – отклањање последица од поплаве