Девизни рачун за помоћ у отклањању последица поплаве

Општина Лајковац је код Народне банке Србије отворила девизни рачун за уплату помоћи у отклањању последица поплаве. Број рачуна је:
01 – 504101 – 100003556 – 000000 – 0000

са назнаком:
– Општина Лајковац – пријем донација за отклањање последица поплаве

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ »