Веће поново о штетама

Разматрање извештаја о активности Штаба за ванредне ситуације и надлежних комисија за процену клизишта, одрона и ерозије биле су главне теме 59. седнице Општинског већа у Лајковцу.

Чланови Већа упознати су са прелиминарним бројем оштећених објеката на подручју општине, којих је преко 350.

– Као последица одрона уништена је кућа Миодрага Ђокића у Ћелијама, тако да смо надлежном министарству, уз потребну документацију, упутили предлог да се то домаћинство дислоцира и направи нови стамбени објекат. Такође, Слободану Арсеновићу из Степања уништена је кућа због клизишта и упућен је предлог да се и њему изгради нови стамбени објекат. Трећи објекат је уништен поплавним таласом, то је кућа Вељка Илића из Лајковца. И она није за становање. За неколико потенцијалних објеката грађевински инспектор је донео решење о могућности њихове санације и реконструкције, што ће се учинити у наредном периоду – рекао је на седници Живорад Бојичић, командант Штаба за ванредне ситуације.

Овом приликом председник општине Лајковац Живорад Бојичић најавио је и ребаланс општинског буџета, који ће бити у функцији санирања последица поплава.

– У току су завршне припреме за ребаланс буџета. Очекујемо да у току дана буду одржани надзорни одбори јавних предузећа Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац и „Градска чистоћа“. Ребаланс не подразумева нове приходе већ преусмеравање средстава, пре свега на санацију штете проузроковане поплавама 14. и 15. маја, односно враћање инфраструктуре у пређашње стање.

Привремени колективни смештај у средњој школи “17 септембар” у Лајковцу биће укинут, а евакуисано становништво погођено поплавом биће измештено у контејнерско насеље „Планума“ у Непричави.

Чланови Већа усвојили су и предлог о именовању Светислава Марјановића, дипломираног инжењера пољопривреде за директора ЈП “Лајковац услуге”. На седници је усвојен Извештај и Годишњи програм рада Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ – Одељење у Лајковцу за 2014. годину.

Прихваћен је Предлог Одлуке о расподели буџетских средстава општине Лајковац за програме удружења и верских заједница, као и Закључак о продужењу рока за подношење конкурсне документације за годишње програме спортских организација за 2015. годину.