Помоћ Лајковцу

Општину Лајковац је маја 2014. године, после три дана незапамћених падавина, задесила једна од највећих елементарних непогода у њеној историји. Евакуисано је око 500 становника и смештено у колективне прихватне центре, поплављен је и оштећен велики број кућа, домаћинстава, путева, мостова, ораница под усевима, повртњака и воћњака.

Биће потребни месеци да се очисти и дезинфекује подручје, обнове и изграде куће, санирају клизишта, обнове путеви, уреде корита река итд. Биће потребна помоћ пољопривредницима чији су усеви потпуно уништени, а многи су остали без домаћих животиња.

Општина Лајковац у актуелној економској кризи то неће моћи да учини без помоћи пријатеља, донатора, фирми, хуманитарних организација, свих племенитих и солидарних људи…

Због свега тога Општина Лајковац је отворила НАМЕНСКИ динарски и девизни рачун за уплату новца за помоћ у отклањању последица поплава. Знајући да су и други крајеви Србије угрожени, позивамо све оне који су у могућности да нам помогну да уплате изврше на наведене бројеве рачуна.

Динарски рачун
840-3049741-42
са назнаком: Општинска управа – отклањање последица од поплаве

Девизни рачун
01 – 504101 – 100003556 – 000000 – 0000
са назнаком: Општина Лајковац – пријем донација за отклањање последица поплаве

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ НА ДЕВИЗНИ РАЧУН

ВЕЛИКО ХВАЛА! ГРАЂАНИ ЛАЈКОВЦА.