Веће проширило списак домаћинстава за помоћ

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак разматрали приказе са списковима оштећених у мајским поплавама, припремајући се за коначни извештај који ће бити достављен Влади Србије, на основу критеријума које је Република доставила.

Пре свега, прихваћен је Закључак о техничкој исправци у списку лица чији су захтеви потпуно оправдани, а који су остварили право на једнократну новчану помоћ по основу Закључка Општинског већа од 11. јула 2014.

Затим је размотрен допуњени Табеларни приказ подносиоца захтева за исплату једнократне новчане помоћи грађанима чији су стамбени објекти оштећени услед елементарне непогоде поплаве, са допуњеним списком лица који остварују право на једнократну помоћ. Општина Лајковац је већ исплатила солидарну помоћ од 100 хиљада динара, на седници је одобрено још четири захтева, још четири без доказа и додато 65 лица на нови списак.

На седници је речено да треба сагледати захтев Републике које су све врсте солидарне помоћи добијене с обзиром да је РБ „Колубара“ својим запосленима оштећенима у поплавама исплатио 60.000 динара, „Колубара услуге“ 50.000, а „Електропривреда Србије“ чак по 500.000 динара, како се могло чути на седници Већа.

Председник Живорад Бојичић је истакао да се формула Општине Лајковац показала као добра за генерално решење овога питања јер и држава ради по овом обрасцу. Општинско веће је донело и Закључак о надокнади штете власницима и корисницима опреме, односно материјално-техничких средстава стваљеним на располагање Општини Лајковац у току ванредне ситуације.

Осим одлука финансијске природе које је било неопходно донети ради реализације наведених закључака, усвојена је и Одлука о употреби текуће буџетске резерве за набавку противградних ракета. Општинска управа је до сада реализовала милион динара за ову потребу, а планира да издвоји још 500 хиљада с обзиром да, тренутно, једна од пет станица не поседује ниједну ракету. Проблем ће представљати процедура јавне набавке с обззиром на то да су ракете што пре потребне.