Скупштина усвојила све одлуке

Данас је одржана 18. редовна седница Скупштине општине Лајковац, на којој су усвојене све предвиђене одлуке. За новог секретара локалног парламента изабран је дипломирани правник Горан Илић, до сада запослен у Служби за скупштинске послове Општинске управе Лајковац.

Због истека мандата са места вршиоца дужности директора Фонда солидарне стамбене изградње општине Лајковац разрешен је Владан Чоловић, а за новог вршиоца дужности именована је в.д. директора Дирекције за уређење и изградњу Марина Петровић. Одборници су већином гласова дали сагласност на предлог Управног одбора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица да нови мандат за место директора ове установе добије Милан Јовановић. Донета су нова решења о именовању председника и чланова УО Фонда солидарне стамбене изградње и Комисије за планове општине Лајковац.

Скупштина је донела одлуке о спровођењу јавног конкурса за места директора Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац и ЈП „Градска чистоћа“, са припремљеним текстовима огласа.

Накнаде одборника и плате и накнаде изабраних, именованих и постављених лица на овој седници усклађена су са законском регулативом. Усвојене су треће измене Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац, којима је предвиђено да социјално угрожени грађани могу остварити право на грађевински пакет за уређење стамбених објеката. Такође је усвојена Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта пољских путева и канала од пољске штете и спаљивања органских остатака.

Постављено је и неколико одборничких питања: Душан Миловановић (ДС) питао је када ће бити очишћена Железничка колонија, Душан Живановић (ДСС) зашто није урађен насип код моста у Пепељевцу чиме би се смањио велики проблем поплављивања у том подручју, а Косана Грчић из Демократске странке затражила је подједнак третман за све одборничке групе, сматрајући да ДС није консултована приликом припреме неких одлука. Председник Живорад Бојичић у вези насипа у Пепељевцу одговорио је да је проблем што је уређење водотокова у надлежности државе, а она споро реагује, тако да држава треба да дозволи да локална самоуправа решава ургентне проблеме иако нису у њеној директној надлежности.