Донације за Храм Светог Димитрија у Марковој Цркви

Захваљујући доброј координацији и друштвеној одговорности физичких и правних лица настављају се радови на изградњи црквеног комплекса Храма Светог Димитрија у Марковој Цркви . Међу најзначајнијим донаторима су:

• Општина Лајковац, која је кроз Програм инвестиција за изградњу, одржавање и обнову верских објеката определила 306.000 динара без ПДВ-а за наставак радова на помоћном објекту

• Телеком Србија а.д. – дониран износ од 200.000 динара

• приватни предузетници, који су дали свој допринос у материјалу. Донирана средства предузећа „Телеком Србија“ биће искоришћена за лимарске радове, олуке и друго на припрати Храма Светог Великомученика Димитрија, као и за завршетак ограде зидане каменом ка Вировцу, по условима Завода за заштиту споменика културе Ваљево.

Храм Светог Димитрија у Марковој Цркви подигнут је у 16. веку. Од стране Завoда за заштиту споменика културе Србије проглашен је за Споменик културе и као такав представља велику вредност у културној баштини Србије. Од стране Министарства просвете и спорта Владе Републике Србије 2006. године дата је Препорука да се храм, заједно са манастиром Боговађа, уврсти у програм васпитно-научних екскурзија ученика основних и средњих школа.

Завршетак предметних радова доприноси увећању културног и духовног богатства, али и развоју верског туризма. Стога је у интересу, не само грађана са територије општине Лајковац, већ и оних широм Србије.