Донете одлуке о порезу на имовину

Веће општине Лајковац на 75. седници донело је сет одлука везаних за порез на имовину и проследило их на разматрање одборницима Скупштине општине Лајковац. Ове одлуке планиране су и Нацртом општинског буџета за 2015. годину.

На седници је донета одлука о смањењу нивоа цена непокретности као основице за утврђивање стопе пореза за имовину за власнике непокретности, укључујући и пословне објекте. Ова одлука је донета узимајући у обзир економску кризу и последице мајских поплава.

Општинско веће ће током наредне недеље имати седницу на којој ће бити разматран ребаланс буџета општине Лајковац. Направљена је уштеда приликом отворених поступака јавних набавки лајковачких јавних предузећа, тако да ће нераспоређена средства бити усмерена, пре свега, на чишћење канала вредности око 3,7 милиона, и уграђивање урећаја за енергетску ефикасност коришћења јавне расвете (3,5 милиона), а доћи ће и до прерасподеле појединих позиција.

Чланови Већа донели су одлуке и о покретању поступка отуђења непокретности из својине општине Лајковац, реч је о грађевински запуштеном магацинском простору у Боговађи, а циљ је да се спречи његово даље пропадање. Веће је донело одлуку и да се за потребе полицијске испоставе у објекту Црвеног крста у Боговађи донира рачунарска опрема.