Општинско веће о урбанистичким плановима и локалним таксама

Седница Општинског већа одржана у петак била је припремна за последњу седницу Скупштине општине у овој години, која је заказана за уторак 30. децембар у 11 сати. Доношењем још неколико важних одлука, од којих неке административног карактера треба донети до краја календарске године, Општина Лајковац заокружује интензиван рад у 2014.

Општинско веће је размотрило, прихватило и проследило Скупштини на усвајање два значајна регулациона плана, након завршеног јавног увида и јавне презентације: План детаљне регулације “Индустријска зона 2” и Измене и допуне Плана детаљне регулације “Војни круг”. Оба плана битна су за долазак нових инвеститора у Лајковац, а Индустријска зона 2 предвиђена је око петље аутопута у Непричави.

Прихваћен је и пакет одлука о локалним таксама и накнадама: о комуналним одлукама и наплати јавних прихода, о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта, зона и коефицијената, о намени објеката и коефицијентима намене објеката за обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Чланови Већа усвојили су Локални акциони план запошљавања општине Лајковац за наредну годину, Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва, Програм Црвеног крста Лајковац, Програм финансирања трошкова вантелесне оплодње, као и Програм за изградњу, одржавање и обнову верских објеката за 2015. годину.