Закључци о одбацивању где ће бити негативни локацијски услови 2015.

Закључци о одбацивању где ће бити негативни локацијски услови

350-18 / 27.11.2015.Миловановић Горанобразац

350-30 / 27.11.2015. ЈП Дирекција за уређ. и изг. опш. Лајковацобразац

350-31 / 27.11.2015. ЈП Дирекција за уређ. и изг. опш. Лајковацобразац

350-36 / 27.11.2015. Вукић Ранкообразац

350-37 / 27.11.2015.ТЕЛЕКОМ СРБИЈАобразац

350-53 / 27.11.2015.Павловић Бобанобразац

350-58 / 27.11.2015.ТЕЛЕКОМ СРБИЈАобразац

350-83 / 27.11.2015.ТЕЛЕПРОЈЕКТобразац

350-87 / 27.11.2015. ЈП Дирекција за уређ. и изг. опш. Лајковацобразац

350-88 / 27.11.2015. ЈП Дирекција за уређ. и изг. опш. Лајковацобразац