Пацијентов адвокат Марко Пауновић

У складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о заштити пацијената Општинско веће Лајковца је на место заштитника права пацијената именовало дипломираног правника Марка Пауновића. Пауновић је на располагању грађанима радним данима од 7 до 15 часова у згради Општинске управе, канцеларија 104.

Пацијенти који имају примедбе на остваривање права здравствене заштите у Дому здравља и сеоским амбулантама, примедбе могу упутити и писаним путем на Писарници општине. Заштитник пацијената је дужан да одговори у року од осам дана писаним путем. Заштитник права пацијената препоручује свима који желе да поднесу примедбе и пријаве случајеве непоштовања њихових права да испоштују формалну процедуру покретања поступка.