Усвојен Оперативни план одбране од поплава

На 93. седници општинског већа у Лајковцу усвојено је свих 16 тачака дневног реда, а централна тема је било усвајање Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда општине Лајковац. Усвајање Плана је законска обавеза Општине, иако је, поучена прошлогодишњом елементарном непогодом Општина Лајковац већ предузела низ мера предвиђених овим планом. Осим тога, планирано је да се из буџета издвоји додатних 5 милиона динара за регулацију водотокова. Председник Бојичић је на ову тему рекао:

– У Оперативном плану налази се низ мера почев од прецизног дефинисања свих канала и свих водотокова првог, другог и трећег реда, преко обавеза комуналног предузећа и Дирекције, до обавеза ЈП „Србија воде“ и Дирекције за воде при Министарству пољопривреде. Међутим, ми већ неке ствари из Плана радимо. Дирекција за уређење и изградњу Лајковца реализовала је до сада чишћење 5 километара канала, завршен је нови тендер за чишћење канала који ће укључити и бујичне потоке, а припремамо још један тендер за чишћење јавних површина од наноса, пре свега канала од наплавина, седимената, грања, муља… То се већ увелико ради, али смо у обавези да то формализујемо кроз Оперативни план који ће бити достављен ресорном министарству и ЈП „Србија воде“.

Извештаје о раду за период од 15. до 28. фебруара поднели су јавна предузећа Дирекција и „Градска чистоћа“. Председник општине апеловао је на потрошаче да измирују своје обавезе за утрошену воду ЈП ”Градска чистоћа”.

– Грађани не треба да чекају извршитеље које је ангажовала „Градска чистоћа“ него да регулишу своје обавезе или склопе споразум о плаћању дуга на рате. С друге стране, апелујем на руководство „Градске чистоће“ да приликом плаћања обавеза у приоритет ставе плаћање према главном добављачу – Јавном предузећу за комуналну привреду „Лазаревац“. Дугујемо по до сада доспелим рачунима 23 милиона динара, нови рачун, који још није стигао, износи око 6 милиона динара. Из овог петнаестодневног извештаја види се да је била добра наплата, смао од грађана два милиона, дакле без правних лица, а „Градска чистоћа“ је комуналном предузећу „Лазаревац“ уплатила само 600 хиљада динара. Ту постоји проблем, очигледно је да се од наплате воде покривају неки други трошкови – закључио је Бојичић.

Усвојен је Извештај о извршењу Плана и Програма рада Градске библиотеке у 2014. години, као и завршни извештаји о реализацији годишњих и посебних програма спортских организација за прошлу годину. Прихваћени су и нови предлози за расподелу буџетских средстава намењених подршци програмима удружења и верских заједница.

Веће је овластило председника општине да потпише споразум о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју Лајковца за 2015. и 2016. годину. Верификована је Одлука о интервентној достави воде за потребе капеле у Ћелијама.