Двонедељни извештаји јавних предузећа

У прилогу је закључак Општинског већа са 93. седнице од 13. марта 2015. о усвајању извештаја о раду јавних предузећа за период 15-28.02.2015.

Закључак Општинског већа о усвајању Извештаја о раду ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ и ЈП „Градска чистоћа“ за период 15-28.02.2015. PDF